Міграція та об'єднання мережевих послуг

Список послуг з усіх філій, а також всі послуги мережі відображаються у розділі «Послуги» > «Міграція послуг». Навпроти кожної послуги є інформація про філії, в яких вона доступна. Керування мережними послугами здійснюється за допомогою кнопок у правому верхньому кутку — «Налаштувати у філіях» та «Об'єднати послуги».

Додати, видалити та синхронізувати мережні послуги між філіями та мережею можна через кнопку «Налаштувати у філіях».

Через кнопку «Об'єднати послуги» можна об'єднати послуги/категорії однієї або різних філій.

Важливо!

Якщо об'єднати кілька послуг/категорій у одну, буде створено спільну мережу/категорію. Об'єднання категорій та послуг — незворотна операція, якщо випадково об'єднати послуги, потрібно буде створювати їх наново. Уся інформація про об'єднані різні послуги (історія, аналітика, фінансові операції тощо), які будуть об'єднані, також зміниться. Не використовуйте цю опцію для додавання послуг до мережі та філій. Об'єднання необхідне у тому випадку, якщо було створено дублі категорій чи послуг з однаковою інформацією.

Додавання послуг до філій

Щоб не налаштовувати ті самі послуги у кожній філії, ви можете один раз налаштувати їх у мережному інтерфейсі або у одній з філій, а потім скопіювати в інші філії. Для цього використовуйте кнопку «Налаштувати у філіях»> «Додати до філій». Щоб налаштувати послуги у філіях, спочатку підключіть філії для цих послуг. Якщо категорія не є мережевою, мережеві послуги додати до неї не вийде.

Мережеві категорії та послуги позначені спеціальним значком мережі mceclip1.png.

Ця функція підходить для додавання послуг мережі до інших філій мережі. Якщо вам потрібно зробити послуги філії мережевими, скористайтесь «Синхронізацією», детальну інструкцію нижче під заголовком «Синхронізація та перенесення послуги з філії в мережу».

Як додати категорію послуг до мережі:

 1. У розділі «Міграція послуг» відзначте потрібні категорії.
 2. Натисніть кнопку «Налаштувати у філіях» > «Додати до філій».
 3. Позначте філії, до яких хочете додати обрані категорії.
 4. Натисніть «Зберегти».

Після додавання категорії до мережі, до неї можна додати послуги.

Як додати послуги до мережі:

 1. У розділі «Міграція послуг» відзначте необхідні послуги. При цьому, послуги повинні бути з однієї категорії, якщо спробувати відзначити послуги з різних категорій, з'явиться помилка. Послуги з іншої категорії потрібно додати окремо.
 2. Натисніть кнопку «Налаштувати у філіях» > «Додати до філій».
 3. Позначте філії, до яких ви бажаєте додати вибрані послуги.
 4. Натисніть «Зберегти».

У списку філій не відображатимуться ті філії, у яких вже є одночасно всі обрані категорії та послуги.

Видалення послуг із філій

 1. У розділі «Міграція послуг» оберіть потрібні категорії або послуги.
 2. Натисніть кнопку «Налаштувати у філіях» > «Видалити з філій».
 3. Позначте філії, з яких хочете видалити вибрані категорії або послуги.
 4. Натисніть «Зберегти».

У цьому вікні відображається список усіх філій, до яких прив'язані обрані категорії або послуги.

Синхронізація та перенесення послуги з філії до мережі

Якщо виникла потреба зробити послуги філії мережевими, наприклад, потрібно додати окремі послуги в акцію чи сертифікат, можна скористатися функцією синхронізації. Також синхронізація допоможе привести список мережних послуг до однаковості у всіх філіях — додати послуги до потрібних філій та видалити з філій, де ці послуги не потрібні.

Послуги та категорії послуг, які вже додані до мережі, відзначаються спеціальною іконкою поряд з назвою 

Щоб синхронізувати послуги:

 1. У розділі «Міграція послуг» оберіть потрібні категорії або послуги.
 2. Натисніть кнопку «Налаштувати у відділеннях» > «Синхронізувати».
 3. Вибрані категорії або послуги будуть додані до зазначених філій та видалені з решти філій.
 4. Натисніть «Зберегти».

Щоб перенести послуги з філії до мережі:

 1. Виберіть категорію послуг, яка ще не додана до мережі, та натисніть кнопку «Налаштувати у відділеннях» > «Синхронізувати».
 2. Позначте філію, з якої переноситься категорія, та натисніть «Зберегти».
 3. Після оновлення сторінки поряд із назвою категорії з'явиться піктограма мережі mceclip1.png.
 4. У доданій категорії позначте послуги, які потрібно зробити мережевими, і знову натисніть кнопку «Налаштувати у філіях» > «Синхронізувати».
 5. Позначте ту ж філію, звідки переносяться послуги, та натисніть «Зберегти». Після послуги філії стануть мережевими.

Примітки

 • Якщо назва онлайн-запису відрізняється від назви послуги, після міграції цієї послуги до мережі, назву онлайн-запису необхідно заново додати у мережевому розділі «Послуги» > «Налаштування послуг» (для кожної послуги окремо). Докладніше про налаштування послуг мережі читайте у статті «Налаштування мережевих послуг».
 • Якщо у налаштуваннях послуги у філії увімкнено опцію «Послуга доступна обмежений час», після міграції цієї послуги до мережі, дати в ній необхідно налаштувати заново (у тій же філії, звідки послуга була скопійована). Докладніше про налаштування послуг у філії читайте у статті «Налаштування та редагування послуг».

Об'єднання послуг

Може виникнути ситуація, коли у мережному інтерфейсі з'явилися однакові послуги з різних філій. Такі послуги можна об'єднати за допомогою кнопки «Об'єднати послуги». Якщо дублюються категорії послуг, спочатку об'єднайте категорії, а потім послуги, які містяться в них.

1. Поєднайте категорії послуг. Для цього поставте галочку зліва від назви категорії та натисніть кнопку «Об'єднати послуги». У спливаючому вікні вкажіть назву.

Важливо!

При об'єднанні категорій всі послуги, що входять до них, будуть перенесені в нову мережеву категорію. Увага!!! Об'єднання категорій послуг – незворотна операція.

2. Скопіюйте послуги з новоствореної мережної категорії до інших філій. За аналогією з налаштуванням категорії проставте галочки ліворуч від назви послуг та натисніть кнопку «Налаштувати у філіях». У спливаючому вікні виберіть філії (поставте галочки), до яких хочете скопіювати послуги.

Важливо!

Після об'єднання послуг буде створено спільну мережну послугу із зазначеною назвою. Увага!!! Об'єднання послуг – незворотна операція. Скасувати її не можна!

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі